Blizzardove “usluge” u WoW-u


World of WarcraftBlizzard je obelodanio mogućnost prebacivanja likova (heroja) sa jednog servera na drugi koji će vas koštati "tričavih" $25. Postoji nekoliko ograničenja u prebacivanju: Heroj koga prebacujete mora biti level 10, ili veći. Nemoguće je prebaciti heroje iz PvE u PvP realmove ili obrnuto i Guild Leader mora ostaviti svoj guild kako bi transfer bio omogućen. Prelaskom na drugi server, gubite sve "kill" questove, ali ne i "collection" questove. Proces traje "kratko", "samo" oko 10 dana. Postoje i ograničenja u prenosu novca, naime heroji do 30 levela mogu da prenesu do 300 zlatnika, heroji od 31-50 levela mogu do 1000 zlatnika, a heroji od 51-60 levela mogu do 5000 zlatnika. Da li će se ovo isplatiti Blizzard-u? Verovatno, kao i sve do sada.

Popularno na PCigre.com

0 Comments Lupi i ti nešto!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*